June 23, 2024

Byte Class Technology

Byte Class Technology & Sports Update

HP Omen 17 (2023) review: Gaming laptop uses RTX 4080

HP Omen 17 (2023) review: Gaming laptop uses RTX 4080
Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR

4525 (4498.41min – 4525.41max) MB/s ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +18{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00
4093 (4067.17min – 4092.59max) MB/s ∼90{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +6{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00
3650 (3626.52min – 3649.67max) MB/s ∼81{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -5{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N

3848 (3815.64min – 3848.21max) MB/s ∼85{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024
3844 (3257.93min – 3843.87max) MB/s ∼85{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} 0{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (3326 – 3848, n=2) Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024

3428 (3412.07min – 3428.49max) MB/s ∼76{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -11{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average of class Gaming
  (834 – 5676, n=190, last 2 years) HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N

5145 (5060.48min – 5145.38max) MB/s ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (4849 – 5145, n=2) Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR

4378 (4355.78min – 4378.43max) MB/s ∼85{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -15{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00
3416 (3372.4min – 3415.84max) MB/s ∼66{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -34{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00

3366 (3313.08min – 3366.35max) MB/s ∼65{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -35{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average of class Gaming
  (399 – 7889, n=189, last 2 years) Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024

3243 (3188.93min – 3243.04max) MB/s ∼63{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -37{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024
3242 (1498min – 3241.78max) MB/s ∼63{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -37{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
6878 (6539.55min – 6877.94max) MB/s ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024

6872 (4963.33min – 6872.25max) MB/s ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} 0{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024 Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (6815 – 6878, n=2) Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR
6682 (5778.28min – 6681.95max) MB/s ∼97{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -3{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average of class Gaming
  (1620 – 13195, n=190, last 2 years) Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00

5017 (4534.25min – 5017.23max) MB/s ∼73{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -27{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N

6110 (6082.58min – 6110.11max) MB/s ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (6097 – 6110, n=2) Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR

4943 (4923.06min – 4943.2max) MB/s ∼81{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -19{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024
4831 (4610.18min – 4830.79max) MB/s ∼79{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -21{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024

4244 (427.59min – 4244.22max) MB/s ∼69{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -31{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average of class Gaming
  (86.2 – 10261, n=190, last 2 years) Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00

3429 (3365.09min – 3429.47max) MB/s ∼56{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -44{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00
3387 (3363.41min – 3386.9max) MB/s ∼55{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -45{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR
95.3 (93.25min – 95.25max) MB/s ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +19{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N

80 (78.03min – 80.03max) MB/s ∼84{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (70.4 – 80, n=2) Average of class Gaming
  (23.3 – 97.4, n=190, last 2 years) Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00
62.5 (61.85min – 62.46max) MB/s ∼66{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -22{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00
61.5 (60.59min – 61.49max) MB/s ∼65{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -23{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024
56.5 (49.8min – 56.49max) MB/s ∼59{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -29{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024
52.5 (50.71min – 52.46max) MB/s ∼55{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -34{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (289 – 293, n=2) HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
289 (284.65min – 288.96max) MB/s ∼99{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR

255 (243.79min – 255.25max) MB/s ∼88{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -12{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00

239 (230.87min – 239.2max) MB/s ∼82{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -17{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00
236 (223.33min – 235.64max) MB/s ∼81{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -18{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024
220 (56.84min – 219.56max) MB/s ∼76{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -24{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average of class Gaming
  (66.6 – 421, n=189, last 2 years) Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024
126.7 (123.88min – 126.69max) MB/s ∼44{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -56{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
5829 (5404.65min – 5828.67max) MB/s ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (5703 – 5829, n=2) Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR

4100 (4085.58min – 4100.1max) MB/s ∼70{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -30{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024

3111 (2388.54min – 3111.42max) MB/s ∼53{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -47{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average of class Gaming
  (310 – 5829, n=189, last 2 years) Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00
1533 (1526.72min – 1532.76max) MB/s ∼26{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -74{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00
1527 (1525.66min – 1526.54max) MB/s ∼26{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -74{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024

843 (833.55min – 843.1max) MB/s ∼14{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -86{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR
3537 (3519.01min – 3536.66max) MB/s ∼100{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} +10{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (3208 – 3719, n=2) HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
3208 (2280.32min – 3207.74max) MB/s ∼91{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00

2783 (2698.54min – 2783.41max) MB/s ∼79{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -13{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00
2689 (2088.87min – 2688.7max) MB/s ∼76{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -16{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average of class Gaming
  (288 – 4383, n=189, last 2 years) Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024
1282 (960.6min – 1281.78max) MB/s ∼36{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -60{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024
288 (123min – 287.76max) MB/s ∼8{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -91{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (10330 – 10562, n=2) HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024 Average of class Gaming
  (910 – 10562, n=179, last 2 years) Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024 Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (3448 – 3622, n=2) HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024 Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR Average of class Gaming
  (389 – 3629, n=179, last 2 years) Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024 HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (5110 – 5157, n=2) Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 Average of class Gaming
  (338 – 5157, n=179, last 2 years) Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024 Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024 Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (5862 – 5892, n=2) HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024 Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024 Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 Average of class Gaming
  (925 – 9971, n=179, last 2 years) Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (5243 – 5634, n=2) HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR Average of class Gaming
  (308 – 8590, n=179, last 2 years) Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024 Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024 Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (63.9 – 65.1, n=2) HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N Average of class Gaming
  (20 – 108, n=179, last 2 years) Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024 Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024 HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (249 – 252, n=2) Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR Average of class Gaming
  (18 – 364, n=179, last 2 years) Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024 Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024 Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (2798 – 2967, n=2) HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024 Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR Average of class Gaming
  (216 – 2967, n=179, last 2 years) Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024 HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (4298 – 4381, n=2) Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 Average of class Gaming
  (243 – 4381, n=179, last 2 years) Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024 Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024 Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 Average of class Gaming
  (0.02 – 0.23, n=174, last 2 years) HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (0.03 – 0.041, n=2) Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024 Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024 Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR Razer Blade 16 Early 2023
SSSTC CA6-8D1024 Average of class Gaming
  (0.012 – 0.425, n=179, last 2 years)

0.05611 ms * ∼68{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec} -212{18875d16fb0f706a77d6d07e16021550e0abfa6771e72d372d5d32476b7d07ec}

Average SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N
  (0.018 – 0.052, n=2) Alienware m17 R5 (R9 6900HX, RX 6850M XT)
SSSTC CA6-8D1024 Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H
Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR HP Omen 17-ck2097ng
SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N Asus ROG Strix G16 G614JZ
WD PC SN560 SDDPNQE-1T00

* … smaller is better